Saturday, October 03, 2009

FLEETWOOD MAC TICKETS AVAILABLE - ANTWERP, BELGIUM

EXTRA KAARTEN VOOR FLEETWOOD MAC

Op woensdag 14 oktober komt Fleetwood Mac naar het Antwerpse Sportpaleis . Het concert is al maanden helemaal uitverkocht. Een flink aantal tickets, dat om productionele reden niet in verkoop was gebracht, is nu vrijgegeven. Het betreft hier plaatsen met zijdelings zicht op het podium, laat Live Nation weten. De tickets voor de show in Antwerpen zijn vanaf nu te koop. Een dag later is Fleetwood Mac ook te zien in Ahoy Rotterdam. Enkel betalingen met credit card kunnen via proximusgoformusic worden aanvaard gezien het concert al binnen goed 10 dagen plaatsvindt.

Elke rechtgeaarde muziekliefhebber heeft 'Rumours' van Fleetwood Mac in huis. Het legendarische, met een Grammy Award onderscheiden, album uit 1977 is dan ook één van de meest verkochte albums uit de geschiedenis van de popmuziek. Fleetwood Mac wordt eind jaren 60 door Peter Green in Engeland opgericht. Mick Fleetwood en John McVie, die samen met Green deel uitmaakten van John Mayall's Bluesbreakers, sluiten zich bij hem aan. De eerste twee albums zijn dan ook zeer blues gericht.

De eerste bandwissels worden doorgevoerd. Het geluid van de groep evolueert mee met de komst van nieuwe leden. Eind 1974 verkassen de enige overgebleven originele bandleden Fleetwood en McVie naar de VS. Christine McVie -vrouw van- is intussen al tot Fleetwood Mac toegetreden. Met de komst van het duo Stevie Nicks en Lindsey Buckingham krijgt de groep een geheel nieuwe impuls. Tot mid jaren 80 rijgen ze de hits aan mekaar. Wereldhits zoals 'Go Your Own Way', 'Don't Stop', 'Dreams', 'Sara' en 'Little Lies' weerklinken nog elke dag op de radio. De fameuze 'Rumours' bezetting komt in 1993 opnieuw samen voor de inauguratie van Bill Clinton als president van de VS. Een tournee volgt.

Nadat Fleetwood Mac wordt opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame houdt Christine McVie het definitief voor bekeken. Mick Fleetwood, John McVie, Stevie Nicks en Lindsey Buckingham toeren dit jaar de wereld rond.

This is the translation - which are always funny to read - they are indicating that tickets to Antwerp are being made available - with side views of the stage.

EXTRA TICKETS FOR FLEETWOOD MAC

On Wednesday, October 14 Fleetwood Mac comes to the Antwerp Sportpaleis. The concert is completely sold out for months. A large number of tickets that productional reason for not selling had been, is now released. These are places with side view of the stage, let Live Nation know. Tickets for the show in Antwerp are now available. A day later, Fleetwood Mac is also seen in Ahoy Rotterdam. Single payments via credit card can proximusgoformusic be accepted given the concert already well within 10 days occurs.

Any right-minded music lover has "Rumors" by Fleetwood Mac in the house. The legendary, Grammy Award with a distinct album from 1977 is one of the most sold albums in the history of pop music. Fleetwood Mac is 60 years late by Peter Green formed in England. Mick Fleetwood and John McVie, who along with Green were part of John Mayall's Bluesbreakers, align themselves with him. The first two albums are very blues oriented.

The first tire changes are made. The sound of the group evolves with the advent of new members. Relocate in late 1974 the only remaining original band Fleetwood and McVie to the U.S.. Christine McVie-wife-has now been joined to Fleetwood Mac. With the arrival of the duo Stevie Nicks and Lindsey Buckingham gives the group a whole new impetus. Until mid 80s stringing them the hits to each other. World Hits like "Go Your Own Way ',' Do not Stop ',' Dreams', 'Sara' and 'Little Lies' echo every day on the radio. The famous" Rumors' occupation comes together again in 1993 for the inauguration of Bill Clinton as president of the USA. A tour follows.

When Fleetwood Mac is included in the Rock and Roll Hall of Fame Christine McVie is definitely for the views. Mick Fleetwood, John McVie, Stevie Nicks and Lindsey Buckingham this year touring the world.

No comments:

Post a Comment